יום ה', יד’ באדר ב' תשע”ט

מנהלת המדור גב' רונית בן נון רחוב יצחק רבין 30, קריית אונו לחץ כאן לשליחת מייל טל: 03-5300600 של' 1 פקס: 03-7361543 הורים יקרים - שימו ♥ רישום לגילאי 3 ורישום מאוחר לגילאי 4,5 מועדי הרישום - 23-30.3.2011 לחצו לפרטים * עדכון שכר לימוד מירבי בגני ילדים ציבוריים (חוזר מנכ"ל מס' 490 - דצמבר 2010) * סדרי רישום לגני ילדים * מועדי רישום באינטרנט לפי גילאים * הנחיות ענף שכר לימוד * אתר רישום לגני הילדים העירוניים ***חינוך ממלכתי-דתי בקריית אונו*** אגף החינוך של עיריית קריית אונו, בודק אפשרות לפתיחת גן חובה ממלכתי דתי בשנה"ל תשע"ב. לחצו למידע אודות 'הימים הפתוחים' בשנת הלימודים תשע"א רשומים 1400 ילדים ב-48 גני הילדים שבאחריות העירייה (לא כולל גנים פרטיים ומעונות של נעמ"ת וויצו והמתנ"ס) על פי ההתפלגות הבאה: גילאי 3 (טרום טרום חובה) גילאי 4 (טרום חובה) גילאי 5 (חובה). שמירת הרצף החינוכי בין החינוך הקדם יסודי והיסודי עומד בבסיס התוכנית החינוכית והארגונית על ידי מפגש קבוע בין הגננות וצוותי הגיל הרך בבתי הספר. גני הילדים מזינים את בתי הספר היסודיים על פי אזורי רישום קבועים, ובשנת הלימודים נשמר רצף חינוכי בין הגנים לבתי הספר המקל על תהליך המעבר וההסתגלות לכתה א'. שני מודלים של גני ילדים בקרית אונו פועלים שני מודלים של גני ילדים - 1. גני ילדים במבנה דו גילי - גילאי חמש וארבע וגילאי ארבע ושלוש, וחמישה גני חובה חד- גילאים. 2. החטיבות הצעירות - חט"צ - הן שילוב ילדי גן בבית הספר בהוראה רב גילית. שתי החטיבות הצעירות בעיר מיועדות לגילאי חובה בלבד. האחת היא ממלכתי דתי - ממ"ד, הצמודה לבית הספר ממ"ד שילה. השנייה צמודה לבית הספר הממלכתי רימונים. החטיבות הצעירות פועלות בתוך בית ספר במתחם עצמאי. לכל קבוצת גיל - גן חובה/ כיתה א' - מרחב נפרד ובנוסף מרחבים משותפים בהם מתרחשות פעילויות משותפות - רב גיליות, המקלות על תהליכי ההסתגלות והקליטה לבתי הספר. עיריית קריית אונו פועלת על-מנת לסייע לגני הילדים הפרטייםעיריית קריית אונו פועלת למול כל הגורמים לסייע לגני הילדים הפרטיים בעיר המצויים במבנה מגורים