יום ג', יח’ בניסן תשע”ט

בתי הספר מנוהלים בניהול עצמי, המאפשר מיצוי מקסימאלי של כלל המשאבים לטובת קידום והשבחת התהליכים הפדגוגיים. מדי חודש מקבל כל בית ספר תקציב חודשי הנקבע על פי המספר התלמידים הלומדים בו. העברות הכספים הסדירות מאפשרות להנהלות בתי הספר לתכנן את פעילותן ליישום תוכניות פדגוגיות נוספות ו/או תגבור ספציפי על פי הצרכים. בכל בתי הספר מתקיימות פעולות חינוך וחברה מגוונים בשיתוף הקהילה. חזון בתי הספר דגשים חשובים הם כבוד האדם ואהבת הארץ. בנוסף - מיצוי יכולות ומצוינות, טיפוח חברתי מיטבי, חיזוק ערכים יהודיים, ציוניים ודמוקרטיים להגברת הסובלות, ההידברות והמעורבות. פעילויות א-פורמליות נוספות פרויקט פר"ח - פרויקט משותף לרשות המקומית ולאוניברסיטת בר אילן. במסגרת הפרויקט מקבלים תלמידים שיעורי עזר יחידניים במקצועות בהם הם מתקשים בית הספר המנגן - כל הילדים בקרית אונו בכיתות א'-ד' משתתפים בלימודים בבית הספר המנגן במסגרתו לומדים הילדים להכיר היכרות ראשונית מספר כלי נגינה - כלי הקשה, כלי מיתר וקריאת תווים. למעוניינים בהמשך לימודים בתחום מסוים מוצעים לימודים בקונסרבטוריון העירוני. מתנדבים - בכל בתי הספר קיים מערך מתנדבים מקרב המבוגרים בקהילה ומקרב סטודנטים התורמים לחיי בתי הספר למען התלמידים תנועות נוער - מספר רב של תלמידי בתי הספר היסודיים לוקחים חלק פעיל בתנועות הנוער בעיר.