יום ד', כג’ בסיון תשע”ט

אודות המחלקה המחלקה לקידום נוער בקרית אונו פועלת במסגרת אגף החינוך בקרב בני נוער בקהילה. אוכלוסיית היעד נערים בגילאי 18-13 המתגוררים בתחומי קרית אונו, שנפלטו ממסגרות נורמטיביות או מתקשים לתפקד במסגרות אלו - בתי ספר, פנימיות, מקומות עבודה, צה"ל וכו'. כל מתבגר בתחום גילאים אלו, פונה או מופנה למחלקה בכל בעיה תפקודית, הסתגלותית, קושי אישי, קושי משפחתי או כל מצוקה אחרת. תהליך ההתערבות הטיפולית תהליך ההתערבות הטיפולית של עובדי המחלקה לקידום נוער באוכלוסיית היעד מתמקד בשלושה מישורים עיקריים - פרטני, קבוצתי וקהילתי. במישור הפרטני - ההתערבות הטיפולית הפרטנית מתבצעת בהתאם לצרכיו וליכולתו של כל נער ונער. ההתייחסות היא מיידית ובהתאם לכללי הסודיות והאתיקה המקצועית. במישור הקבוצתי - עיקרה של העבודה הקבוצתית היא התמודדות עם דפוסי התנהגות א-סוציאליים ומניעתם. נושאי התכניות הקבוצתיות נגזרים מצרכי אוכלוסיית היעד ולכן משתנים משנה לשנה. דוגמאות לעבודה קבוצתית הן - רכיבה טיפולית, עבודה מובנית מול ההורים, הכנה ללשכת גיוס והכנה לשרות בצה"ל, "כן לספורט לא לאלימות, לא לסמים ולא לאלכוהול", תוכנית "רעות" - תעסוקה בעירייה למנותקים, ספורט אתגרי וכו'. במישור הקהילתי - "פעילים למען הקהילה" - במסגרת המחלקה פועל מרכז השכלה "היל"ה" הקולט את הנערים המנותקים בישוב בארבעה מסלולים: השלמת השכלה ל 10-9-8 שנות לימוד למידה לבגרות מיומנות השכלתית שילוב מחדש בתיכון. סל שירותים זה נבנה כך שיאפשר תהליך מניתוק לשילוב בבתי ספר, בעבודה ובקהילה. אנו נעזרים במורים מוסמכים מהקריה האקדמית, ומסתייעים במערך מתנדבים. עובדי המחלקה לקידום נוער הם בעלי השכלה אקדמית בתחום עבודה סוציאלית וחינוך, בעלי ניסיון והכשרה ייחודיים בתחום קידום נוער ובתחומי ההתערבות השונים. ניתן לפנות אלינו דרך היועצות של בתי הספר או לפנות אלינו ישירות בשעות קבלת הקהל.