יום ה', יד’ באדר ב' תשע”ט

קצין ביקור סדיר אמון על "חוק לימוד חובה" וביקור סדיר במסגרת החינוך בעיר ומחוצה לה. המטרה היא מניעת נשירה ממערכת החינוך והשלמת 12 שנות לימוד. פעילויות ביקורים בבתי הספר ומעקב אחר הביקור הסדיר קשר רצוף עם הצוותים הבין-מקצועיים של בית הספר, קידום נוער, הש"פח והרווחה, ביקורי בית ושיחות עם תלמידים והוריהם תמיכה בתלמידים באמצאות מועדוניות למניעת נשירה הפעלת חוק לימוד חובה. הכנה לתביעה משפטית איתור שילוב והפניה למסגרות המתאימות בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד.