יום ה', יד’ באדר ב' תשע”ט

בקריית אונו פועלות שלוש מועדוניות המתקיימות בשיתוף המחלקה לביקור סדיר, אגף החינוך ואגף הרווחה: מועדונית "נרקיס" כיתות א'-ג' מועדונית צה"ל כיתות ד'-ו' מועדונית "רקפת" כיתות ז'-ט'. מטרת המועדוניות הוא לאפשר מענה חינוכי, תרבותי, חברתי ורגשי לתלמידים שאין ביכולת משפחתם לספק צרכים אלה ולמנוע נשירת תלמידים ממערכת החינוך. סדר היום הגעה לאחר סיום הלימודים בבתי הספר קבלת ארוחה חמה הכנת שיעורי בית קיום פעילויות העשרה קבלת ארוחה קלה סיום ופרידה. קייטנות: בחופשות מתקיימות קייטנות ובהן פעילויות חברתיות מגוונות. צוות המדריכים המקצועי מקבל הנחיות ממשרד החינוך ועומד בקשר עם הקב"סית, שירותי הרווחה, המחנכים ויועצות בתי הספר. סדר היום קבלת תלמידים הפנית התלמידים באמצעות הקב"סית, יועצות בתי הספר ועובדות סוציאליות הקליטה לאחר ועדת קבלה המאשרת זכאות עלות הפעילות נקבעת על פי מצב סוציו אקונומי.