יום ה', יד’ באדר ב' תשע”ט

הסעות תלמידים אודות הסעות תלמידים מדור ההסעות של עיריית קרית אונו אחראי על: מערך ההסעות של תלמידים הזכאים להסעות בחינוך המיוחד, בחינוך הממלכתי-דתי בעיר ומחוצה לה, ועל הסעות תלמידים לחווה החקלאית. החזרי הוצאות נסיעה (תחבורה ציבורית) לתלמידים הלומדים מחוץ לקרית אונו על פי המיפוי. מלווי הסעות. קשר ישיר עם חברות ההסעות.